Transitions XTRActive Polarized

DEFY THE BRIGHT
DEFY THE GLARE
ท้าทุกแสงจ้า
ท้าทุกแสงสะท้อน
Transitions XTRActive New Gen
เข้มกว่า ! เท่ห์กว่า !
ป้องกันแสงได้ดียิ่งขึ้น ปกป้องดวงตาจากแสงสีน้ำเงิน แสงจ้า และแสงยูวี
เปลี่ยนสีเข้มมากขึ้นทั้งในร่มและกลางแจ้ง
Transitions XTRActive Polarized
เลนส์กรองแสงเปลี่ยนสีอัจฉริยะพร้อมโพลาไรซ์หนึ่งเดียวในตลาด
ที่ลูกค้าถามถึงมากที่สุด ท้าทุกแสงจ้าแสงสะท้อน !
ร้านแว่นตา เชียงใหม่ mnb_resize