ทำงานกับคอมพิวเตอร์

คุณณัฐพล มีปัญหามองไกลไม่ชัด ตาล้าและไม่สบายตาเมื่อต้องใช้สายตานานๆ ทำงานกับคอมพิวเตอร์ และ มือถือเป็นประจำ จึงต้องการใช้แว่นที่ตอบโจทย์เกี่ยวกับการมองเห็น ที่คมชัดในทุกระยะ เลนส์ที่ใส่สบายตาในทุกกิจกรรม คมชัดในทุกสภาวะแสง ทางร้านจึงแนะนำเลนส์ Essilor Eyezen start 1.5 Blue capture Crizal sapphire UV เป็นเลนส์ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าได้อย่างลงตัวค่ะ
ค่าสายตา
OD: -2.25
OS: -2.25

ร้านแว่นตา2