ใช้คอมพิวเตอร์และมือถือที่เป็นมิตรต่อสายตา

  • พักสายตาทุก 30 นาที
  • กระพริบตาให้ได้ 4-6 ครั้ง/นาที ไม่ฝืนอ่านตัวอักษรที่มีขนาดเล็กมากจนเกินไป
  • เว้นระยะห่างจากหน้าจอประมาณ 30-40 เซนติเมตร
  • ปรับความสว่างของหน้าจอให้พอดีไม่มืดเกินไปหรือสว่างเกินไป
  • ไม่ใช้งานมือถือหากอยู่บนพาหนะที่มีความสั่นไหวทำให้มองจอได้ยาก
  • อากาศแห้งไม่ควรใช้สายตานานจนเกินไป และหากอยู่ในช่วงพักผ่อน ควรหาโอกาสทำสิ่งอื่นนอกจากเล่นมือถือ เพื่อลดการจ้องมองจอ เป็นต้น