มองไม่ชัดในระยะใกล้และไกล

คุณชรินทร์ทิพย์ มีปัญหามองไม่ชัดในระยะใกล้และไกล แพ้แสง และ ต้องใช้มือถือเป็นประจำ จึงมาให้ทางร้านตร…

Read more →